Министерствата на здравеопазването на България и Македония подписаха план за сътрудничество

здравни министри България и Македония

Сътрудничеството между здравните министерства на България и Македония ще обхване първичната и специализирана медицинска помощ, профилактиката на болестите и др. области.

На 22 януари 2019 г. в София министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и министърът на здравеопазването на Република Македония Венко Филипче подписаха План за сътрудничество.

Планът е в изпълнение на решение № 909 на Министерски съвет на Република България от 13 декември 2018 г., като с него се определят конкретните области на сътрудничество между двете министерства за период от три години, както и целите, очакваните резултати и мерките за постигането им.

Прякото сътрудничество ще обхване следните области: първична и специализирана медицинска помощ; профилактика на болестите; превенция и контрол на СПИН и полово предавани болести; околна среда и здраве; държавна лекарствена политика; епидемиологичен надзор на заразните и паразитните болести; нормативни актове в областта на здравеопазването; организация на медицинското осигуряване при извънредни ситуации и други.

С подписването на Плана ще бъде насърчено и сътрудничеството между български и македонски болнични заведения, научни институти, учебни заведения в сферата на медицинската наука, както и обменът на кадри и оказване на помощ на Република Македония в нейната подготовка за членство в Европейския съюз.

Снимка на здравните министри на Македония и България: Министерство на здравеопазването