Наднорменото тегло увеличава риска от рак повече от предполаганото

Хората с надномерно тегло и затлъстяване са с минимум два пъти по-висок риск от рак, отколкото се смяташе досега.

Учени заключиха, че наднорменото тегло и затлъстяването всъщност увеличават най-малко 2 пъти риска от рак, отколкото се предполагаше досега.

Изследване е ръководено от Международната агенция за изследване на рака и е включвало учени от университета в Бристол, Англия.

Специалистите направили генетичен анализ на 8 често срещани злокачествени туморни образувания на тъкани. След това сравнили по метода на Менделеевата рандомизация, за да определят връзката между телесната маса и риска от рак, използвайкиданни от класически кохортни изследвания.

Менделеевата рандомизация е свързана с изследване на естествени изменения на гените и дава възможност да се определи ролята на един или друг фактор за развитие на заболяване, т.е. открива причинно-следствена връзка.

В случая била открита много по-голяма връзка между индекса на телесна маса и риска от туморно заболяване, като се изключи влиянието на гени, които могат да допринесат и за затлъстяване, и за поява на рак.

Според учените, излишното тегло е виновно за 6% от случаите на рак в развитите страни. Резултатите от изследването показали също, че свързаните със затлъстяване проценти на случаите на рак са много повече.

Ричард Мартин, професор по клинична епидемиология в Университета в Бристол, казва: Значението на тези анализи е, че те предполагат, че ефектът от наднорменото тегло върху риска от рак е бил подценяван в миналото и че затлъстяването има още по-голямо значение за развитието на рак, отколкото се предлолагаше по-рано.

Проучването е публикувано в специализираното издание International Journal of Epidemiology на 25 юли 2019 г.

Снимка на диетичен сандвич: Стив Бюйсин