Над 11 000 българи са получили код за достъп до пациентското си досие

Вече над 11 000 българи са получили код за достъп до пациентското си досие, съобщиха от Здравната каса.

От 15 април до 20 май 2013 г. над 11 000 здравноосигурени българи са получили уникален код за достъп (УКД) до персонализираната информационна система (ПИС) на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

НЗОК осигури възможност на всички здравноосигурени лица да получат електронен достъп до информацията, свързана с извършените за тях медицински дейности и услуги, заплатени от институцията. Достъпът се осъществява чрез 10 символен буквено-цифров код, който се издава от районните здравноосигурителни каси (РЗОК). Освен с код, остава и възможността за достъп до ПИС с универсален електронен подпис.

Уникалният код за достъп е персонален, поради което заявленията за неговото издаване се подават лично – в РЗОК срещу представяне на документ за самоличност. Получаването на УКД се извършва в РЗОК, в която е подадено заявлението за издаване срещу разписка (по образец). Уникалният код за достъп се получава на хартиен носител в запечатан плик лично от заявителя. Той е защитен от посегателство както в базата данни на НЗОК, така и в потребителското приложение.

Персонализираната информационна система съхранява информация за извършен избор на личен лекар на всеки гражданин (от 2000 г. до момента), както и за извършените и отчетени за него дейности от личния лекар, лекари-специалисти, болници, лаборатории и аптеки – от 2009 г. до сега. Данните за услуги, ползвани при зъболекар, са въведени от месец юли 2012 г.

Системата позволява гражданите да получават уведомления (нотификации) за настъпили събития (напр. промяна в пациентската информация), за събития, които предстоят (напр. годишен профилактичен преглед), както и за деца до 18 г. или подопечно лице (напр. уведомление за предстояща имунизация). Нотификациите се извършват по два начина: чрез e-mail или чрез SMS, след предварително направен абонамент.

Към момента 500 потребители са направили абонамент за нотификация по електронна поща, а 60 са пожелали SMS известяване.

Снимка: Matias Matias