Обещават безкомпромисен контрол за месните продукти по БДС

Месните продукти Стара планина ще са по-скъпи, тъй като се произвеждат само от месо, но разликата с останалите няма да е драстична и те да се недостъпни за потребителите. Наблюдава се сериозен интерес и от потребителите, и от месопреработватели по отношение на тези продукти, произведени по БДС. Това каза пред Дарик директорът на Националната ветеринарно-медицинска служба д-р Йордан Войнов.

Към 24 август 2010 г. 23 производителя имат желание да ги правят. Контролът ще бъде безкомпромисен, тъй като това е от голяма важност за потребителите, обеща шефът на НВМС.

Ето какво още каза д-р Войнов:

Кога очаквате да влязат в производство и да излязат на пазара първите продукти с марката Стара планина?

Това вече е факт. До момента има утвърдени 11 фирми за производство по утвърдените стандарти за месни продукти Стара планина. Заявени са още около 12, т.е. общо на този етап 23 производителя желаят да правят продукти по този стандарт. От регионалните ни служби се назначава комисия, която отива и проследява целия технологичен процес. Първото производство е пробно, правят се лабораторни анализи и след това този продукт е готов да излезе на пазара.

Виждаме сериозен интерес както от страна на потребителите, така и от страна на месопреработвателите да работят по тези утвърдени стандарти, което е похвално и заслужава адмирации. В продължение на 20 години българският потребител не знаеше какво е истински вкус на тези месни продукти.

Ако даден производител заяви, че иска да произвежда по стандарта, но не го прави по съответната рецепта, какви са санкциите?

Санкциите са до 5000 лв. а последваща санкция включва и спиране дейността на предприятието. Това е от изключителна важност за българския потребител, така че ние ще бъдем безкомпромисни по отношение на контрола на тези продукти.

Снимка: morguefile.com