Обработената кожа често вреди на здравето

Изследване на фондация Четири лапи върху 15 различни вида дрехи доказа, че модните аксесоари, направени от обработена животинска кожа, почти без изключение съдържат отровни химически вещества. Те включват канцерогенния и също така причиняващ алергии формалдехид, както и други опасни субстанции.

Законно допустимите норми за нивата на тези химикали са превишени, често значително, в изследваните кожи от норка, миеща мечка и лисица. Най-висока концентрация на тези отрови е открита в детски облекла, се съобщава в официалния сайт нан фондацията www.vier-pfoten.bg.

Според експертът по диви животни в Четири лапи Томас Питч, докладът от проучването ясно демонстрира, че производството на кожи е не само отговорно за жестокото отношение към животните, но и също така може да бъде опасно за хората.

Проучването е проведено от EcoAid – консултантска агенция, специализирала в безопасност на продуктите. Според изготвения доклад обработената кожа може да съдържа цял коктейл от химически вещества. Така например, лабораторията на университета в Бремен е открила в 38% от пробите канцерогенния и причиняващ алергии химикал формалдехид и то в нива, надвишаващи установения в индустрията стандарт Еko-Tex 100.

В 80% от пробите се е съдържал нонилфенол етоксилат – отровно вещество, чиято употреба е абсолютно забранена в ЕС. В 8% от пробите са били открити канцерогенни полициклични ароматни въглеводороди; други 8% пък показали високи нива на хлорирани парафини, които се задържат от човешкото тяло. И тъй като шаловете, яките, наушниците и качулките, направени изцяло или частично от кожа, по принцип са в директен контакт с човешката кожа, то тези отровни вещества могат бързо да проникнат в тялото на този, който ги носи.

Най-големите количества формалдехид са открити в кожената качулка на детско яке. Намерените 450 млгр на килограм превишават 15 пъти дори установените в ЕС допустими норми за фабрично произведени играчки. Якето, закупено в Хамбург, е съдържало също така почти три грама нонилфенол етоксилат на килограм. Токсичната  дреха не е трябвало да бъде продавана дори като химически продукт.

В производството на кожи се използват няколко отровни вещества. Нашето проучване показа за първи път, че в готовите продукти остават високи концентрации на химично отравяне” – обяснява авторът на доклада и експерт химик Манфред Краутер от EcoAid.

Фондация Четири лапи е внесла жалба във Федералното министерство за защита на потребителите в Германия и настоява Комисията на ЕС по здравеопазване и защита на потребителите да издаде предупреждение за този вид продукти.

Четири лапи съветва потребителите да избягват закупуването на кожи, предпазвайки по този начин здравето си и заявявайки своята позиция срещу жестокостта спрямо животните, залегнала в основата на кожарството,”, съветва Томас Питч.

Снимка: sxc.hu

loading...