ООН иска да се засили безопасността на храните


Организацията на ООН по прехрана и земеделие настоява всички страни да създадат ефективни национални системи за безопасност на храните.

Това стана ясно на световната среща на най-високо равнище за продоволствената сигурност, свикана от ФАО в Рим. В нея участват 150 държавни и правителствени ръководители, сред които е и българският министър на земеделието и храните Мирослав Найденов, съобщиха от Министерството на Земеделието и Храните, пише dariknews.bg.

В приетата от лидерите на страните членки декларация се посочва, че системите за безопасност на храните трябва да обхващат всички етапи на хранителната верига с участието на всички заинтересовани страни.

ФАО и правителствата трябва да отпускат необходимите средства за подкрепа на изпълнението на изискването за качеството на храните, обясни министър Найденов. Както и да се улесняват инвестициите от частния сектор за достигане на националните и международни изисквания за качество и безопасност на храните.

Допълнително ще бъде осигурена и подкрепа за международни програми, които допринасят за подобряване на безопасността на храните в световен мащаб, каза министър Найденов.

Преди седмица той обяви, че създаването на Агенция по храните в България се отлага временно заради липсата на средства в бюджет 2010 за стартиране на най-голямата структурна административна реформа в Министерство на земеделието и храните. Министърът обаче увери, че МЗХ има готовност и при добро изпълнение на бюджета в средата на идната година, да се започне реална работа по агенцията.

Държавни и правителствени ръководители се споразумяха за стремеж към задълбочен подход на продоволствената безопасност в световен мащаб. Това включва инвестиране в ключови сфери като устойчиво нарастване на селскостопанската продукция и продуктивност и по-голям достъп до благоприятни и справедливи пазари. Също разширяване на търговията със земеделски продукти и устойчив ангажимент към снабдяването със спешни хранителни доставки, хуманитарна помощ и подкрепа за най-уязвимите населения. Освен това ще бъдат разгледани международните механизми за превенция на внезапните скокове в цените и управление на неправомерната пазарна нестабилност.

Държавите трябва да насърчават иновативните механизми за финансиране на внос на храни в развиващите страни, които да са адекватни на внезапни неблагоприятни движения на разходите им по вноса на храни. Те трябва да се стремят и към повишаване на производителността и качеството на културите, основано на науката, устойчивите практики, по-доброто използване на ресурсите, защитата на околната среда, опазването на природните ресурси и подобряването на екосистемите.

В приетата декларация в Рим се постигна широк консенсус по отношение на пълното и бързо елиминиране на глада в световен мащаб до 2025 г. Броят на хората, страдащи от недохранване и бедност, в момента надвишава 1 милиард човека при очакван прираст на населението от над 9 милиарда през 2050 г. Комбинираният ефект от продължителното и недостатъчно инвестиране в земеделието и продоволствената сигурност, ценовите тенденции и настоящата икономическа криза са довели до нарастването на глада и бедността.

Промяната в климата също допринася за сериозни рискове в селскостопанския сектор и продоволствената сигурност както в развитите, така и в развиващите се страни. За целта е нужно адаптиране и смекчаване на влиянието върху земеделието в частност засилване устойчивостта на фермерите към климатичните промени с особено внимание към дребните фермери, обясни министър Найденов.

Предвижда се да бъдат предприети всички необходими стъпки, за да могат земеделските производители, особено малките, да придобият технологии и практики, които подобряват устойчивостта на техните селскостопански системи към изменението на климата, като същевременно запазят прехраната им и повишат безопасността на храните. Селското стопанство може да допринесе за намаляване на парниковите газове, каза министър Найденов.

ФАО ще помисли за новаторски финансови механизми за адаптиране към промените в климата и за отключване на потенциала на пазара на въглеродни емисии за дребни земеделски производители, въз основа на строго измерване, отчитане и проверка на намаляването на парниковите газове.

Държавните и правителствени ръководители се ангажираха да се подобри управлението и опазването на рибните ресурси и аквакултурите. Също да се гарантира опазването на биологичното разнообразие на водите, здравето и продуктивността на водните екосистеми, подкрепа за рибните ресурси и производството на риба. Въвежда се акцент върху малките рибни ферми, които представляват значителен принос за сигурността на храните и осигуряване на прехрана.

Световната среща на ФАО на най-високо равнище за продоволствената сигурност се провежда на всеки две години.

Снимка: sxc.hu

loading...