Пандемията от коронавирус е променила личността на хората

коронавирус маска

Пандемията от коронавирус е променила личността на хората.

Пандемията от ковид-19 е оказала дълбоко въздействие върху хората, като е променила личността им, установи американско изследване. Учените са установили диференциална промяна на личността преди и в по-късен момент по време на пандемията от коронавирус в дългосрочна извадка сред възрастни граждани на Съединените американски щати.

За целите на проучването авторите му от медицинския колеж към университет на Флорида са анализирали данни от въпросници, попълнени от 7109 души по различно време на пандемията.

Участниците на възраст от 18 до 109 години са попълнили личностен тест, оценяващ пет основни черти на характера – екстровертност (extroversion), невротизъм (neuroticism), насоченост към другите (agreeableness), отвореност към опита (openness) и съзнателност (conscientiousness).

Резултатите показват, че по време на първата фаза на пандемията, от март до декември 2020 г., състоянието на личността на участниците остава относително стабилно, като само леко намалява невротизмът. Изследователите обясняват това с факта, че хората са се фокусирали върху външни събития и са престанали да се самообвиняват за неуспехите.

През втората фаза на пандемията (2021-2022 г.) този ефект изчезва, но се наблюдава спад в екстровертността, насочеността към другите, отвореността към опита и съзнателността.

Според теста през двете години на пандемията личностите са се променили така, както обикновено се случва за десет години. Най-значителни отклонения се наблюдават при младите хора, докато възрастните хора като цяло остават стабилни.

„Младите хора стават по-раздразнителни и склонни към стрес, по-несговорчиви и недоверчиви, по-малко сдържани и отговорни“, пишат авторите.

Изследователите предполагат, че личността на младите хора е по-податлива. Пандемията е нарушила естествения ход на живота им във важен период на формиране (започване на училище или кариера, развиване на приятелства и любовни отношения), така че те са реагирали по-силно на нея, отколкото хората от по-старото поколение.

Това обаче е само теория – все още не е установена точната причина за връзката между пандемията и промяната на личността. Изследователите възнамеряват да продължат наблюденията си, включително да разберат дали промените са временни или постоянни.

Резултатите от изследването са публикувани в специализираното издание „PLoS“ на 29 септември 2022 г.

Снимка: vperemencom / Pixabay