Перфлуороктанова киселина и перфлуороктансулфонова киселина са канцерогени

перфлуороктанова киселина

Агенцията за изследване на рака към СЗО класифицира два химикала като канцерогенни.

Международната агенция за изследване на рака (IARC) към Световната здравна организация (СЗО) класифицира два т.нар. „вечни замърсителя“ като „канцерогенни за хората“ и „възможни канцерогени“ в току-що публикувана статия, предаде БТА.

Базираната в Лион агенция е оценила канцерогенността на перфлуороктановата киселина (PFOA) и перфлуороктансулфонова киселина (PFOS). Тези химикали са широко използвани в голяма група от пер- и полифлуороалкилирани вещества (PFAS), наричани понякога „вечни химикали“, тъй като не се разграждат лесно.

Производството и употребата на PFOS и PFOA бяха забранени в Европа съответно през 2009 г. и 2019 г.

След задълбочен преглед работна група, свикана от Международната агенция за изследване на рака през ноември, е класифицирала PFOA като „канцероген за хората“ (група 1), а PFOS – като „възможен канцероген за хората“ (група 2В).

Работата им е публикувана в списание „The Lancet Oncology“ на 30 ноември 2023 г.

Перфлуороктановата киселина (PFOA) е оценена като канцерогенна за хората „въз основа на достатъчно доказателства“ при лабораторни животни и при изложени на действието й хора.

И двете вещества са повсеместно разпространени в околната среда, дори в най-отдалечените региони. Те се съдържат в широк спектър от продукти, като например опаковки за храни, килими, строителни материали, козметика, кухненски прибори, непромокаеми дрехи и пожарогасителна пяна, и имат много други промишлени приложения. Открити са дори в питейната вода.

Класификацията на IARC излага доказателства, които показват, че дадено вещество може да причини рак. Рискът от злокачествено заболяване обаче може да бъде много различен в зависимост от различни фактори като нивото на излагане на въпросното вещество, отбелязват от агенцията.

Снимка на контейнел с проа от перфлуороктанова киселина: North747 / Wikipedia