Повече витамин D – по-нисък риск от рак

слънчева светлина

По-висока концентрация на витамин D пречи на развитието на рак.

Високото съдържание на витамин D в организма може да попречи на развитието на онкологичните заболявания.

Изводът е на група учени от различни страни, които са анализирали образци от кръв и анкетни данни за хранителния режим, начина на живот, историята на раковите заболявания в семействата на над 33 хиляди японци на възраст от 40 до 69 години.

Наблюденията са продължили над 16 години, пояснява агенция БГНЕС.

Като се извърши корекция на резултатите в съответствие с фактори като възраст, тегло, степента на физическа активност и отношението към тютюна и алкохола, резултатите от изследването сочат, че високата концентрация на витамин D намалява с 20% риска от развитие на онкологично заболяване. При това тази зависимост се отнася както за мъжете, така и за жените.

Високата концентрация на веществото в кръвта е свързана и с намаляването (с 30-50%) на вероятността от заболяване на рака на черния дроб, при което при мъжете е свързана с по-високия процент.

Авторите на научния труд са уверени, че получените резултати потвърждават тезата, че витамин D пази от рак.

Въпреки това, според тях, не трябва да се изключва и възможността да няма никакви допълнителни ефекти при по-ниски от определено равнище концентрации на витамина.

Учените правят и уговорката, че върху окончателните резултати може да са повлияли и непредвидени факти. Като силни страни на изследването се посочват голямата група участници в изследването, дългият период на наблюдение и големият обем кръвни анализи.

Резултатите от проучването са обявени в публикация на специализираното издание BMJ.

Слънчевата светлина е най-лесният начин за набавяне на витамин D. Сред другите естествени източници са риба, яйца и гъби.

Снимка на слънчева светлина: Evans E