Почти половината българи са пушачи

Пушенето е разпространено средно около 44,4% мъже и жени в България, съобщи д-р Маша Гаврилова, началник отдел “Опазване на общественото здраве” в Министерството на здравеопазването.

Данните са според проучване, което е направено в края на 2007 г. от Националния център по опазване на общественото здраве по поръчка на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето. Много обезпокоителен е фактът за нарастване на процента сред жените. Ако 1986 г. са били около 16%, през 2007 г. това вече правят 38,3% от жените, което представлява страшно стръмна крива на нарастване на тютюнопушенето сред тях, обясни експертът.

И сред децата процентът на пушачите е много висок и се движи около 30%. Това са деца, които са опитвали, които са пушили или пушат редовно. Има и данни за деца, които пропушват от 7 и от 8 годишна възраст.Особено сред ромите има и от още по-ниска възраст, но нямаме разделение по етнически признак, добави доктор Маша Гаврилова. Според нея в Европа тенденциите са за намаляване на тютюнопушенето, докато ние не можем да се похвалим с това.

Иначе, България се нарежда някъде около средата сред всички страни в Европа по брой на пушачи. Не сме нито с най-много, нито с най-малко, но като процент това е много – около 50%, огласи БНР.

Снимка: J.L. Trinh