По-бърз достъп до по-евтини лекарства предвижда ЕС

Пациентите в ЕС трябва да имат по-бърз достъп до по-евтини генерични лекарства, според евродепутатите, които гласуваха проект за законодателство на 6 февруари 2013 година. Правилата поставят нови срокове за изпълнение пред властите и изисквания за прозрачност при определянето на цените и възстановяването на разходите, съобщиха от ЕП.

Недопустимо е забавянията в определянето на цените и възстановяването на разходите да отнемат понякога по над 700 дни. Убедена съм, че наличието на справедливи практики на нашия фармацевтичен пазар биха облагодетелствали пациентите и националните здравни системи“, заяви Антония Първанова (АЛДЕ, България), която е докладчик по темата в Парламента. Нейният доклад бе приет с 559 гласа „за“, 54 „против“ и 72 „въздържал се“. След гласуването тя ще започне преговори за споразумение с европейските министри.

Депутатите предлагат 60‑дневен лимит за определянето на цените и възстановяването на разходите за генериците, с цел да се ускори достъпът до тях и да се спестят средства за пациентите и социалните осигурителни системи. За решенията, засягащи нови медикаменти, ще остане сегашният краен срок от 180 дни.

Според Европейската комисия генеричните лекарства са средно с 40% по‑евтини от оригиналните фармацевтични (референтни) продукти, след 2 години на пазара. Изследване показва, че компаниите използват различни средства, за да удължат периода на изключителни права за дистрибуция на техните продукти без конкуренция от страната на генериците.

Властите в страните членки трябва да оповестяват публично имената на експертите и членове на комисии и техните декларации за интереси, с цел да се осигури прозрачност и почтеност в процеса на взимане на решения, заяви Парламентът. Освен това те трябва да бъдат задължени да публикуват списъка с медикаменти, които се покриват от техните здравноосигурителни системи и цените им поне веднъж годишно.

Снимка: Richard Dunstan

loading...