Преброяване 2021: Населението на България е 6.52 милиона души

пресконференция на НСИ

По предварителна оценка населението на България е 6,5 млн. души, окончателни данни от преброяването ще има в края на 2022 година.

6,5 млн. души е населението на България според предварителната оценка, направена от Националния статистически институт. Оценката се основана на данните за броя на електронно преброилите се лица, на оперативна информация за списъците на преброените обекти и на оценка за очаквания брой обекти в участъците, които са останали без преброител.

Това стана ясно на пресконференция в Националния статистически институт на 6 януари 2022 г., в която участваха председателят Сергей Цветарски и директорът на дирекция „Демографска и социална статистика“ Магдалена Костова.

Оценката потвърждава задълбочаването на негативните демографски тенденции през последните тридесет години – намаляване и застаряване на населението, както и обезлюдяване на отделни територии вследствие на ниската раждаемост и миграционните процеси. Спрямо предишното преброяване през 2011 година населението е намаляло с 11 процента или 844 000 души.

С изключение на София, където населението се увеличава, във всички останали области в страната броят на хората намалява. Най-значително е намалението в областите Видин, Добрич и Монтана, които са загубили около една четвърт от населението си, най-малко е в Пловдив, Варна и София област.

74 на сто от хората у нас живеят в градовете. Общият брой на жилищата е близо 4,2 млн. Сградите се увеличават в градовете и намаляват в селата.

Разпределение на населението по области към 7.09.2021 г. (подредени по големина)

София (столица): 1,480,830
Пловдив: 626,183
Варна: 427,634
Бургас: 360,587
Стара Загора: 286,086
Благоевград: 278,814
Софийска област 222,662
Пазарджик: 215,183
Плевен: 212,786
Хасково: 200,857
Велико Търново: 199,442
Русе: 181,460
Сливен: 157,113
Враца: 149,763
Шумен: 144,445
Добрич: 139,782
Кърджали: 129,709
Ловеч: 117,155
Перник: 113,112
Монтана: 112,305
Кюстендил: 109,795
Ямбол: 103,649
Габрово: 99,160
Разград: 96,522
Смолян: 95,536
Търговище: 93,705
Силистра: 91,546
Видин: 74,493

За повече информация вижте документа на НСИ: Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година.

Източник и снимка от пресконференция: НСИ