Първи потвърден случай на ХТБС в България, предизвикан от вируса Пуумала

мишка

В страната ни е потвърден първи случай на пациент с хеморагична треска с бъбречен синдром, предизвикана от вирус Пуумала, чрез PCR тест.

В Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е бил потвърден първият случай в България на пациент с хеморагична треска с бъбречен синдром (ХТБС), предизвикана от вирус Пуумала. Това се посочва в съобщение, публикувано на интернет сайта на НЦЗПБ на 25 юни 2021 г.

Пациентът е 35-годишен мъж, хоспитализиран в МБАЛ Пазарджик. Заболяването е потвърдено в Националната референтна лаборатория по предавани с вектори инфекции чрез доказване на вирусната РНК в кръвта на болния и на специфични антитела в серума му.

Това е първият случай в България, при който причинителят Пуумала ханта вирус е доказан с молекулярно-биологични методи (PCR тест) при хора.

Този Пуумала вирус е познат в страната ни като един от причинителите на ХТБС, но до момента е доказван само с установяване на антитела, съобщи началникът на Инфекциозно отделение на МБАЛ-Пазарджик д-р Мария Пишмишева. Хеморагичната треска с бъбречен синдром (ХТБС) е остра вирусна инфекция, протичаща с висока температура, отпадналост, бъбречна недостатъчност и хеморагии (кръвоизлизи). Предава се чрез мишевидни гризачи. Заразяването става най-често при консумация на храни и течности, които са замърсени с урина и фекалии на мишки. Има и други пътища на заразяване, но с по-малко значение, уточни д-р Пишмишева.

Puumala virus

Заболяването се причинява от 4 антигенни вида РНК-вируси (Hantaan, Puumala, Dobrava, Seul), които принадлежат към род Hantaviridae. Вирусите имат кръгла форма, слабо устойчиви са на високи температури и дезинфектанти. Нямат директен цитопатогенен ефект и не предизвикват заболяване в опитни животни.

Резервоар на инфекцията са различни мишевидни гризачи. Заразяването настъпва главно чрез попадане на вируса в стомашно-чревния тракт чрез храна или вода, контаминирани с урина, фекалии или слюнка на инфектирани гризачи. Заразяване може да настъпи и по инхалаторен тип, чрез вдишване на аерозоли или прахосъдържащи отделяния от гризачите. Описани са заболявания и при дране на заразени гризачи.

Хеморагичната треска с бъбречен синдром е природноогнищна инфекция с изразен професионален характер. Среща се главно през пролетно-летните месеци, но може да се наблюдава и през останалите сезони. Наблюдава се в ендемични планински гористи райони, особено в планинските места за живеене (бараки, лагери и др.), където често има струпване на много гризачи. Заболяват горски работници, животновъди, екскурзианти, берачи на билки и др.

Поради разнообразните локализации на вируса могат да се наблюдават остър хепатит, остър миокардит, мозъчен оток, серозен менингит и менингоенцефалит, белодробен дистрес синдром, токсиинфекциозен, хеморагичен или кардиогенен шок, потискане на костномозъчната функция, очни нарушения, поражения на стомашно-чревния тракт и др. Това показва, че ХТБС е заболяване с полиорганни нарушения и обяснява клиничното разнообразие и тежкото протичане.

Инкубационният период на заболяването е от 4 до 45 дни, най-често 11 до 23 дни. По време на инкубационния период в клетките на ретикуло-ендотелната система настъпва репликация и натрупване на вирусите. Началото на клиничните прояви съвпада с вторична, масивна виремия. Поради вазотропност, нефротропност, тропност към черния дроб, към белите дробове, костния мозък, периферните мононуклеарни клетки, нервната и ендокринната система, вирусите се локализират в тези органи и системи, където отново се реплицират и предизвикват патологични промени. Увреждането на клетките се дължи на имуногенни патологични процеси.

Леталитетът (смъртността) на ХТБС се колебае в широки граници.

Снимки: на мишка: Pixabay; на Пуумала вирус: НЦЗПБ