>

Разделянето на сиамските близнаци от Сливен е анатомично невъзможно

Пирогов

Рискът от такава интервенция е необоснован и алогичен.

На 13 октомври 2017 г. в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н. И. Пирогов детски специалисти от няколко болници представиха данни за сиамските близнаци от Сливен, настанени в детската реанимация там. Данните са резултат от заседание на консилиум, сформиран по конкретния случай.

Специалистите са: проф. Венета Божинова -началник клиника по нервни болести з деца УМБАЛНП Св. Наум, национален консултант по детски болести; проф. Анна Кънева – началник клиника по Детска кардиология МБАЛ НКБ, национален консултант по детска кардиология; доц. Христо Шивачев – началник Специализиран детско-хирургичен комплекс УМБАЛСМ Н.И.Пирогов, национален консулнтант по детска хирургия; д-р Стоян Лазаров – началник отделение по Хирургия на ВСМ МБАЛ НКБ, републикански консултант по детска кардиохирургия; д-р Христо Пседерски – началник отделение по Детска реанимация УМБАЛСМ Н.И.Пирогов и проф. д-р Асен Балтов – изпълнителен директор на УМБАЛСМ Н. И. Пирогов, ортопед-травматолог.

Сиамските близнаци Богдан и Янко са настанени в Детската клиника по интензивно лечение на УБЛАСМ Н. И. Пирогов от месец септември 2017 г.

В конкретния случай е тежка комплексна вродена аномалия – сиамски близнаци (Богдан и Янко), срастнали в тазово-седалищната област с обща коремна кухина, родени на 22.08.2016 г. в болница в гр. Сливен, от първа патологично протекла двуплодна бременност чрез секцио Цезареа, от 14-годишна родилка, като бащата е роднина по съребрена линия. По документи бащата се води неизвестен и поради непълнолетието на майката законни представители са нейните родители.

До средата на месец септември 2017 г. близнаците са настанени в Дом за медико-социални грижи за деца Вяра, Надежда и любов – гр.Бургас, където се отглеждат. По разпоредба на МЗ те са посетени от този мултидисциплинарен медицински екип, за да може лекарите се запознаят с актуалното им състояние и да изготвят исканото становище от болницата в САЩ – дали е налице анатомична и функционална възможност за тяхното разделяне, респективно извършването му, както и относно транспортабилността им.

Министерството на здравеопазването изпраща писмо до няколко болници според които и Пирогов мултидисциплинарен екип да посети сиамските близнаци да бъдат транспортирани в университетската болница с цел запознаване с актуалното им състояние и изготвяне на становище дали е налице анатомична и функционална възможност за тяхното разделяне, респективно извършването му, съгласно желанието на заявителя в Университетската болница Монтефиоре, САЩ, както и относно транспортабилността им.

Поради невъзможност за извършване на високоспециализирани образни и функционални изследвания на място, необходими за изготвянето на това становище, децата са преведени с екип на УМБАЛСМ Пирогов в Детската хирургия и настанени в Детската реанимация.

В Пирогов децата постъпват след прогресивно влошаване на общото състояние в Дома, с клиниката на системна възпалителна активност, дихателна и сърдечна недостатъчност, наложили реанимационни мероприятия на 15.08.17 и консултации със специалисти от София. При постъпването в Детска реанимация са в тежко увредено общо състояние, интоксикирани, с намаляване на телесното тегло, с изоставане във физическо и психическо развитие.

По време на престоя им в Пирогов бяха проведени високоспециализирани образни и функционални изследвания и консултации с водещите специалисти от различните области от Института по педиатрия, Националната кардиологична болница, Клиника по педиатрия към УМБАЛ Александровска, Университетска многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Св.Наум, УМБАЛСМ Пирогов. Децата са подробно прегледани от 14 водещи специалисти – 5 от тях са национални консултанти, 1 е републикански консултант, а останалите са завеждащи клиники и отделения.

Проведени са 1 компютърно-аксиална томография на цяло тяло със съдова програма, контрастно изследване на стомашночревния тракт, електроенцефалограма, електромиограма, ехография на сърдечната система, 19 изследвания на кръв, 15 микробиологични проби, 2 рентгенографии на бял дроб, консултации с детски невролог, детски неврохирург, детски пулмолог, детски кардиолог, детски сърдечен хирург, детски уролог, ортопед-травматолог, детски гръден хирург, кърмачески хирург, детски коремен хирург, пластичен хирург, офталмолог, детски анестезиолог-реаниматор.

Проф. д-р Асен Балтов – изпълнителен директор на УМБАЛСМ Н. И. Пирогов, ортопед-травматолог посочи, че двата близнака имат по един крак и един общ крайник. Ние сме съгласни, че разделянето е абсолютно невъзможно и няма практически как да се направи това нещо, посочи той.

Те са с едни комплексни аномалии на редица органи и системи. Нервната система включително е засегната изключително тежко при единият близнак с име Янко, при който има тежка вродена мозъчна малформация, каза проф. Венета Божинова -началник клиника по нервни болести за деца УМБАЛНП Св. Наум, национален консултант по детски болести.

Изследване на централна и периферна нервна система показват: тежка увреда на периферните нерви на долните крайници на двата близнака, тежко увреждане на главния мозък на един от близнаците (Богдан) и изоелектрична линия при втория близнак (Янко). Скенерът на глава потвърждава липсата на мозъчна структура (паренхим) при втория близнак. Становището на неврохирурга е, че Богдан няма показания за неврохирургична интервенция, а състоянието и малформацията на Янко не подлежи на оперативна интервенция.

Проф. Анна Кънева – началник клиника по Детска кардиология МБАЛ НКБ, национален консултант по детска кардиология посочи, че какво е състоянието сърдечно-съдовата система. Двата близна са с обща съдова система, която обхваща долната половина на тялото – обща аорта, общи празни вени, общи съдове към крайниците и към тазовото дъно“, посочи тя.

Изследване на сърдечно-съдовата система показват, че на близнака Янко се установява тежка патология,– примитивно сърце с общо предсърдие и хипертрофирала обща камера. Първият близнак Богдан е с функционално увредено сърце с персистиращ артериален канал и ляво-десен шънт. Заключението на кардиохирурга е, че оперативна интервенция за разделянето на близнаците от страна на общата им сърдечно съдова система е практически невъзможно и носи изключително висок риск с възможен смъртен изход както за близнак едно, така и за близнак две.

Това е една изключително рядка вродена малоформация и по световна статистика един такъв случай има на около 2,5 млн. раждания, каза д-р Стоян Лазаров – началник отделение по Хирургия на ВСМ МБАЛ НКБ, републикански консултант по детска кардиохирургия.

Общата аорта и общата долна празна вена, които хипотетично биха могли да бъдат функционални за двата съда практически е невъзможно да бъдат разделени като останат функционални органи в тазовите области и на двата близнака. Освен това общия крайник се храни с една тънка артерия, която много трудно би се запазила във функционален обем, ако се прави отпит за разделянето на този общ крайник. Аз лично намирам от страна на сърдечно-съдовата система за практически невъзможно осъществяването на разделяне, което да реализира желанието на родителите с осигуряване на два равностойни жизнени индивида, каза той.

Доц. Христо Шивачев – началник Специализиран детско-хирургичен комплекс УМБАЛСМ Н.И.Пирогов, национален консултант по детска хирургия посочи, че от проведените изследвания на стомашно-чревния тракт и на отделителната система се установява, че двата близнака са с обща коремна кухина и общо тазово дъно. Разделянето на двамата близнаци е функционално и анатомично невъзможно и може да доведе до смърт и на двамата индивида, каза той.

На базата на становищата на водещи консултанти и специалисти в съответните области консилиумът взе решение, че тяхното разделяне е анатомично невъзможно, функционално непълноценно и технически неосъществимо. Рискът от такава интервенция е необоснован и алогичен.

Представяме и видео на агенция БГНЕС от пресконференция по случая:

Снимка: Юлиана Николова