Революционно лечение на хепатит С и в България

хепатит C

Ново революционно лечение на хепатит С, което се прилага в съседните държави и по света, вече е достъпно и в България.

Лечение на хепатит С става достъпно за българските пациенти от началото на 2016 година. Медикаментите, които за няколко месеца ликвидират вируса окончателно вече са включени в позитивния лекарствен списък.

На 28 ноември 2015 г. гастроентеролози от цялата страна представиха резултатите си от лечението на група пациенти с новата терапия. Резултатите потвърдиха очакванията – 99% напълно излекувани.

От началото на 2015 г. с новите медикаменти са лекувани 97 болни с хепатит С включени в клинично изпитание и милосърдна програма. Голяма част от тях са с напреднал стадий на цироза или с придружаващи заболявания като амтоимунни и хематологични, които не позволяват лечение със старите интерферонови терапии. Резултатите са повече от впечатляващи. Постигнати са 98-99% успех в лечението, съобщава проф. Людмила Матева, национален консултант по гастроентерология.

Същият процент излекувани докладват и в другите европейски страни. Резултатите показват също така, че лекарите тук са достатъчно компетентни да лекуват с новата терапия, казва за БНТ проф. Маркус Пек от Европейската асоциация за изучаване на черния дроб.

Нито една страна не е започнала да лекува всички с хепатит С, и като начало е добре да започнете с цирозно болните за да се избегнат трансплантациите и тези без друга алтернатива. Но после вече трябва да мислите и за лечение в по-ранните стадии на чернодробните усложнения, допълва той.

Новите лекарства атакуват вируса директно на три нива. Освен бързи, затова и много ефективни, медикаментите засягат само вируса. А това драстично намалява риска от странични ефекти. Макар и нова терапия, двете фирми производителки са предложили значително по-ниски цени, съизмерими с тези на старите лекарства. С предимство ще се лекуват само най-тежките случаи.

Това са пациенти с по-напреднала фиброза и цироза на черния дроб, които имат и други сериозни свързани с хепатит С заболявания, чиято прогноза е по-тежка и разбира се болни с хронични хепатити, които по преценка на лекаря придружаващи заболявания диабет, уточнява проф. Матева.

Илюстрация: Национален институт за обществено осигуряване, Аржентина (ANSES)