Сайтът на НЗОК с повече свободни справки

сайт на НЗОК

Порталът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е с нови функционалности.

От 18 август 2017 г. интернет страницата на НЗОК nhif.bg е обновена модерно.

Здравноосигурените лица, на които предстои планов прием в болница, вече ще могат да проследяват информацията, свързана с него, на сайта на Националната здравноосигурителна каса.

Сайтът на НЗОК позволява извършването на набор от електронни услуги със свободен достъп. Такива са справките, които здравноосигурените могат да направят за:

 • Общопрактикуващи лекари;
 • Лекари специалисти;
 • Лекари по дентална медицина;
 • Лабораторни изследвания – списък на лечебните заведения, извършващи лабораторни изследвания;
 • Високоспециализирани дейности – списък на лечебните заведения, извършващи високоспециализирани дейности;
 • Болници;
 • Аптеки;
 • Лекарства, заплащани от НЗОК (Лекарствен списък);
 • Пациентски листи;
 • Анулирани здравноосигурителни книжки.

Запазена е възможността, както и досега, здравноосигурените да могат да задават online своите въпроси към НЗОК.

Здравноосигурените лица, на които предстои планов прием в болница, вече ще могат да проследяват информацията, свързана с него. Тази нова функционалност, част от публично достъпните услуги, е с наименование Национална листа за планов прием в лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП). Тя има за цел поддържането на листа за планов прием за всяка клиника и/или отделение в страната. Услугата предоставя на потребителите в табличен вид информация за:

 • Пореден номер на вписания пациент в Националната листа за планов прием на пациенти;
 • Наименование на лечебното заведение за болнична помощ, което приема пациента;
 • Номер на клинична пътека, клинична процедура или амбулаторна процедура;
 • Инициали на пациента;
 • Дата за планов прием;
 • Пореден номер от листата за планов прием на съответното лечебно заведение.

Така тази услуга ще улеснява максимално здравноосигурените и ще им помага да следят поредния номер в Националната листа за планов прием на пациенти, както и датата за планов прием на вписаните пациенти.