Само в 6 български града се диша чист въздух

Добрич

Шест града в България вече имат замърсяване на въздуха в нормата на ЕС, се похвалиха от Министерството на околната среда.

През 2016 г. в четири града вече са постигнати нормите на качество на въздуха по отношение на фините прахови частици (ФПЧ) – това са Добрич, Сливен, Пирдоп и Девня, а през 2017 г. това започнало да се отнася и за още 2 града – Гълъбово и Стара Загора.

През 2018 г. се очаква евенуално и Варна да се нареди сред градовете с чист въдух в норамата.

Дотук 6 града заедно с Варна устойчиво излизат от превишенията на нормите за ФПЧ, съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов на конференция в София на 27 септември 2018 г., на която беше представен проектът на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.). Той подчерта, че са необходими съвместни действия на всички институции и местната власт за прилагане на мерките и постигане на конкретни резултати.

Проектът на Национална програма за подобряване на качеството на въздуха 2018-2024 г. е разработен въз основа на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и Световната банка (СБ) в подкрепа на управлението на качеството на въздуха и е в сила от 28 декември 2016 г. Документът съдържа мерки, насочени към намаляване на емисиите и подобряване качеството на атмосферния въздух.

В Световната банка сме благодарни за възможността да работим с България за опазването на ресурсите на държавата. Ключов приоритет е да помагаме на правителството да управлява и съхранява ресурсите на страната. Работим, за да подпомогнем дневния ред на Министерството на околната среда и водите и това ни даде възможност да предоставим нашия опит на световно ниво, обясни Фабрицио Дзарконе, постоянният представител на СБ в България.

Министър Нено Димов каза, че в станциите за мониторинг се следят около 10 показатели и по всички България е постигнала изискванията по закон и нормите на ЕС, с изключение на ФПЧ. Според него по-тежката задача освен на национално ниво, е на местната власт, която трябва да реализира мерките и те са конкретни за съответната община.

Най-трудната задача е мисленето на всеки един от нас, защото докато ние не свикнем да мислим по определен начин, който не ни позволява да изгаряме забранени горива, трудно ще може която и да е от властите да преодолее този проблем, категоричен беше министърът.

Министър Ненов припомни, че основните източници на замърсяване са битовото отопление и транспорта. Затова усилията ни са насочени и към промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, който е на финалната права преди приемане от Министерския съвет. В него е предвидена система за проверка за съдържание на сяра и пепел във въглищата и брикетите, обясни той. С тази програма ще продължат мерките, които вече предприемаме. Предстои след като бъде представена окончателно от екипа на СБ, да бъде внесена в Министерския съвет, допълни Димов.

Столичният кмет Йорданка Фандъкова също отбеляза напредъка на София в прилагането на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. Тя изрази задоволство от факта, че и СБ извежда приоритети, които Столичната община вече е начертала. През 2017 г. е приета програма със 100 мерки за намаляване на замърсяването на въздуха в града през следващите години.

Снимка в парка Свети Георги в Добрич: bdmundo