Свалиха цените на още дузини лекарства

Нови 63 лекарствени продукта имат вече нови, по-ниски цени в резултат на извършената служебна проверка от Комисията по цени и реимбурсиране в периода 27.09-02.10.2012 г., съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Това е постигнато след като Комисията е съпоставила цените на тези лекарства с цените им в референтните страни, с които се сравняваме. Служебните проверки на Комисията са един от съществуващите механизми за намаляване цените на лекарствата. Проверката е непрекъснат процес и за всеки отделен лекарствен продукт се извършва при изтичането на 1 година, считано от датата на утвърждаването на неговата цена.

Това е втора вълна намаления на цените, след като в края на август 2012 г. бяха намалени други 74 лекарствени продукта.

При тези новопреоценени 63 продукта с нови цени намалението варира от 5 % до 74,29 %.

Най-голямо, с близо 75 %, е намалението на цената на лекарствен продукт от групата Clopidogrel за лечение на сърдечно-съдови заболявания, чиято цена е била 101,89 лв., а сега вече е 26,20 лв.

Значително е намалението в групата Donepezil за лечение на неврологични заболявания – старата му цена от 167,30 лв. е намалена с 108,43 лв. и вече е 58,87 лв., като намалението е 64,81 %.

Намаление от близо 50 % е регистрирано и в групата Olanzapine за лечение на неврологични заболявания – като старата цена от 128,99 лв. се намалява на 66,53 лв.

При лекарствен продукт от групата Filgrastim за лечение на онкологични заболявания, който е струвал 938.04 лв., намалението е с 243.29 лв. или 25,94 %, като новата му цена е 694.75 лв.

Досега при извършените служебни проверки на цените на лекарствата Комисията е регистрирала нови цени на над 460 леарствени продукта, като при редица от тях намалението достига до 85 %.

При предишните служебни проверки на цените беше постигнато значително намаление на лекарствени продукти, които се използват при кардиологични, онкологични, неврологични и други заболявания.

Цели 6 пъти беше намалена цената на лекарствен продукт от групата Clopidogrel, използван в областта на кардиологията. Старата му цена от 70,73 лв. на опаковка е намалена на 12 лв.

Новата цена на лекарствен продукт от групата Lomustine вече е 130 лв. на опаковка при досегашна цена от 380 лв. като намалението е 300%.

Лекарствен продукт от групата Oxaliplatin за лечение на онкологични заболявания, който струваше 885 лв. вече се продава за 322 лв. като намалението е с 562 лв. или 63,54 %.

При друг изключително скъп медикамент от групата Sugammadex за възстановяване на невромускулната блокада, намалението в цената е 690 лв. за опаковка.

С 204 лв. по-малко вече струва продукт от групата Fludarabine за лечение на онкохематологични заболявания.

Проверките на Комисията по цени и реимбурсиране продължават. За цялата 2012 г. на проверка подлежат общо около 3200 лекарствени продукти.

Снимка: Alaa Hamed