Световен ден за борба срещу СПИН 2017

анти СПИН

На 1 декември се отбелязва Световния ден за борба срещу ХИВ / СПИН.

Борбата срещу СПИН се води повече от 30 години, а в България основната цел е да се гарантира безопасност при кръвопреливането, както и лечение и профилактика.

От началото на 2017 година в България са открити нови 220 серопозитивни, от тях – 199 са мъже. Най-голям брой новооткрити случаи има в София, Пловдив и Варна, но разпространението на инфекцията е в цялата страна.

Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени. Съотношението на инфектираните мъже и жени през 2017 година е 9:1 (199 мъже и 21 жени).

Средногодишно у нас се откриват около 200 човека с ХИВ. По официални данни на Министерството на здравеопазването през периода 1986 – 27.11.2017 г. в България са регистрирани общо 2 694 лица с ХИВ инфекция.

През 2017 г. най-засегната е възрастовата група 30-39 г. – 36%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 34%. Най-младият ХИВ серопозитивен е на 20 години, а най-възрастния на 67 години.

Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ през 2017 г. са предимно в големите градове: София – 91 лица, в областите Пловдив – 22 лица, Варна – 18 лица, Плевен – 9 лица, София област- 7, Бургас – 4 лица и единични случаи в останалите области.

88% от новорегистрираните пациенти т.г. са се инфектирали по полов път. Ето защо употребата на предпазни средства и тази година е във фокуса на информационните кампании. Останалите 12% от новорегистрираните са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.

В изпълнение на ангажиментите на държавата, Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно лечение с антиретровирусни лекарства за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от техният здравно-осигурителен статус. Разкрити са и работят 5 сектора за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН към инфекциозните клиники в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора.

Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот.

Към 31 октомври 2017 г. общо 1 291 души с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 163 (90%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.

Лабораториите, които извършват вирусологичен и имунологичен мониторинг на терапията, са снабдени с всички необходими тестове и консумативи, декларират от Министерството на здравеопазването.

През 2017 г. след приключването на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“, финансирана от Глобалния фонд, дейностите за превенция сред най-уязвимите групи бяха финансово обезпечени по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН 2017-2020 г. чрез възлагане на дейности на РЗИ в 13 области в страната и работници на терен от НПО.

Според експерти обаче са необходими още усилия срещу разпространението на вируса.

В България държавата и общината трябва да финансира подобни програми. Отдавна излизаме от списъците на международните донори като страна член на ЕС, каза в студио на БНТ Ана Любенова от фондация Инициатива за здраве.

Има необходимост от ангажиране на самите групи, на обществото, на общините. Трябва да говорим открито за този проблем, допълни Петър Цинцарски от сдружение Здраве без граници.

Сдружение Здраве без граници прави безплатни изследвания за ХИВ и прегледи при необходимост. За повече информация можете да се свържете с тях.

По данни на Европейския център за контрол на заболяванията през 2016 г. в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕС и ЕИП) са регистрирани над 29 000 нови случая на ХИВ. Данните показват, че половината регистрирани случаи на ХИВ в Европа са диагностицирани със закъснение.

Честотата на новорегистрираните случай с ХИВ инфекция на 100 000 души население в страните от ЕС и ЕИП през 2016 г. е 5.7. За България този показател е 2.8, т.е. страната ни е с двойно по-ниско разпространение на ХИВ сред страните от ЕС и ЕИП.

Страните с показатели над средните за ЕС и ЕИП са : Латвия -18.5, Естония – 17.4, Малта – 14.5, Люксембург -11.5, Ирландия- 10.5, Португалия – 10.0, Кипър – 9.4, Англия – 7.9.

Снимка: Надя Коцева