Световен ден за борба срещу ХИВ / СПИН е 1 декември 2013


На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба срещу ХИВ / СПИН.

Борбата срещу ХИВ / СПИН се води вече 30 години, а в България основната цел е да се гарантира безопасност при кръвопреливането, както и лечение и профилактика.

По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ / СПИН към Министерството на здравеопазването към 22 ноември 2013 г. общият брой на официално регистрираните в страната лица, живеещи с ХИВ / СПИН, е 1811.

От новорегистрираните лица 150 са мъже и 31 – жени, т.е. броят на новоинфектираните мъже е пет пъти по-голям от броя на новоинфектираните жени. Горната възрастова граница при мъжете е 73 години, а при жените – 52 години. Най-много от новорегистрираните случаи се намират в София град – 67, Пловдив – 26, Пазарджик – 13, Варна – 12, пише агенция bgnes.com.

Анализът на данните показва, че 12% от новорегистрираните са чуждестранни граждани с различна продължителност на пребиваване в страната. Няма регистрирани ХИВ позитивни лица сред сирийските бежанци.

Според пътя на предаване на инфекцията отново се наблюдават две особено уязвими групи – мъже, които имат сексуални контакти с други мъже – 38,5 % и инжекционно употребяващи наркотици – 15,6%. Данните показват, че намалява процентът на лицата, които се инфектират в групата на инжекционно употребяващите наркотици (за сравнение – те са представлявали 25,4% от всички новорегистрирани през 2012 г.) и значително се увеличава делът на лицата сред хомо- и бисексуалната общност.

Запазва се тенденция за концентриране на ХИВ-серопозитивни случаи основно в по-големите области на страната: София (67), Пловдив (26), Пазарджик (13), Варна (12), Благоевград (5), Добрич (5), Хасково (9), Бургас (6) и др.

Очертава се тенденция броят на новорегистрираните мъже да е четири пъти по-голям от броя на новорегистрираните жени, алармира aidsprogram.bg. Горната възрастова граница при мъжете е 73 години, а при жените е 59 години.

България се намира на кръстопътя на два вида ХИВ епидемии. В Западна и Централна Европа приблизително 900 000 са лицата, живеещи с ХИВ, а в Източна Европа и Централна Азия те са приблизително 1,4 милиона.

По данни на Европейския център за контрол на заболяванията и Регионалния офис на СЗО за Европа през 2012 г. се наблюдава увеличение на новорегистрираните с над 8 %, като броят на новоинфектираните с ХИВ в Източна Европа и Централна Азия е 102 000 души, а за страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – 29 000 души. По данни на Федералната статистическа агенция на Руската федерация са докладвани 76 000 нови случаи.

България успява да задържи ниското разпространение на ХИВ / СПИН в страната благодарение на изпълнението на международно препоръчаните интервенции, както за превенция на ХИВ, така и за универсален достъп до диагностика, лечение и грижи на засегнатите от болестта, като всички превантивни дейности до края на 2014 г. ще се финансират от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Снимка: Надя Коцева, Zdraven.bg

loading...