СЗО: Най-малко 17 милиона души в Европа са прекарали продължителен ковид

коронавирус в Европа

Най-малко 17 милиона души в Европейския регион са имали продължителен ковид през първите две години на пандемията; може да се наложи милиони да живеят с това години напред, посочва СЗО.

Изследване сочи, че най-малко 17 милиона души в Европейския съюз може да са страдали от дългосрочни симптоми на КОВИД-19 през първите две години на пандемията от коронавируса, като вероятността да се сблъскат с подобни здравословни проблеми е по-голяма при жените, отколкото при мъжете, съобщи в доклад Световната здравна организация (СЗО), публикуван на 13 септември 2022 г.

Ново моделиране, проведено за СЗО-Европа от Института за здравни измервания и оценка (IHME) към Медицинския факултет на Университета на Вашингтон в Съединените щати, показва, че през първите две години на пандемията най-малко 17 милиона души в 53-те държави-членки от Европейския регион на СЗО може да са преживели състояние след COVID-19, известно още като продължителен ковид. С други думи, приблизително 17 милиона души отговарят на критериите на СЗО за нов случай на дълъг COVID с продължителност на симптомите от поне три месеца през 2020 г. и 2021 г.

Моделирането показва зашеметяващо увеличение от 307% на новите продължителни случаи на ковид, идентифицирани между 2020 г. и 2021 г., водени от бързото нарастване на потвърдените случаи на КОВИД-19 от края на 2020 г. и през цялата 2021 г. Моделирането също предполага, че жените са два пъти по-склонни от мъжете да изпитат продължителен ковид. Освен това рискът се увеличава драстично сред тежките случаи на КОВИД-19, които се нуждаят от хоспитализация, като една на всеки три жени и един на всеки пет мъже има вероятност да развият дълъг ковид.

„Въпреки че все още има много неща, които трябва да научим за продължителния ковид, особено как се представя при ваксинирани спрямо неваксинирани популации и как влияе върху повторните инфекции, тези данни подчертават спешната нужда от повече анализи, повече инвестиции, повече подкрепа и повече солидарност с тези които изпитват това състояние“, каза д-р Ханс Хенри П. Клуге, регионален директор на СЗО за Европа. „Милиони хора в нашия регион, разположен в Европа и Централна Азия, страдат от изтощителни симптоми много месеци след първоначалната си инфекция с КОВИД-19. Те не могат да продължат да страдат мълчаливо. Правителствата и здравните партньори трябва да си сътрудничат, за да намерят решения въз основа на изследвания и доказателства.“

Изследването, извършено за СЗО-Европа, не дава отговор на въпроса дали симптомите, които продължават, повтарят се или за първи път се появяват най-малко един месец след заразяване с коронавирус, са по-често срещани при ваксинирани или при неваксинирани лица. Според доклада най-малко 17 милиона души са имали симптоми, които са таели поне три месеца през 2020 г. и 2021 г., сочи докладът.

„Изследванията на IHME показват, че близо 145 милиона души по света през първите две години на пандемията са страдали от който и да е от трите групи симптоми на продължителен ковид: умора с телесна болка и промени в настроението, когнитивни проблеми и задух. Бързо напред към днешния ден и милиони хора продължават да страдат поради продължителното въздействие на КОВИД-19 върху тяхното здраве и поминък“, каза д-р Кристофър Мъри, директор на IHME, един от 800-те центъра за сътрудничество на СЗО. „Знанието колко хора са засегнати и за колко време е важно за здравните системи и правителствените агенции да разработят рехабилитационни и поддържащи услуги. Също така е от първостепенно значение за работодателите да разберат, така че да могат да бъдат направени специални условия, за да помогнат на тези, които са изправени пред ограничения.“

Състояние след COVID-19 или продължителен ковид се отнася общо до съвкупност от дългосрочни симптоми, които някои хора изпитват, след като са прекарали COVID-19. Въпреки че повечето хора, развили КОВИД-19, се възстановяват напълно, изчислено е, че 10–20% развиват различни средносрочни и дългосрочни ефекти като умора, задух и когнитивна дисфункция (например объркване, забравяне или липса на умствен фокус и яснота). Дългият ковид също може пряко и косвено да повлияе на психичното здраве. Продължителното страдание и дистрес, дължащи се на дълъг COVID, могат да повлияят на психологическото благополучие. Тези симптоми могат да продължат от първоначалното заболяване или да се развият след възстановяване. Те могат да се появяват и да си отиват или да рецидивират с течение на времето. Състоянието може да повлияе на способността на човек да извършва ежедневни дейности като работа или домакинска работа.

За да помогне за преодоляване на пропуските в нашите познания и да се застъпи за хората, живеещи с дълъг COVID, СЗО-Европа обяви официално партньорство с Long COVID Europe – мрежова организация, която се състои от 19 асоциации на пациенти, базирани в държавите-членки в целия Европейски регион.

СЗО-Европа има текущо сътрудничество с Long COVID Europe от септември миналата година, като мрежата участва както в 71-вата сесия на Регионалния комитет на СЗО за Европа през 2021 г., така и в тазгодишната 72-ра сесия в Тел Авив, Израел.

Ан Ли, председател на Long COVID Europe, която самата е преживяла продължителен ковид, разказва: „Съпругът ми и аз получихме COVID-19 през март 2020 г. Нямам ясни спомени от това време, което според лекарите вероятно се дължи на липса на кислород, но всичко, което си спомням е болката, невъзможността да дишам, бях много уморен и исках да спя през цялото време. Най-лошото нещо за мен беше продължаващата мозъчна мъгла. ..Известно време дори не можех да говоря правилно. Можех да говоря само много бавно, тъй като беше толкова трудно да съставям изречения в главата си.“

„Ние сме толкова благодарни, че официално си сътрудничим със Световната здравна организация“, продължи г-жа Ли. „Като действа срещу продължителен ковид и си партнира с Long COVID Europe, СЗО/Европа показва лидерството, необходимо за намиране на решения на кризата – и това наистина е криза.“

Снимка: Frauke Riether / Pixabay