Симптомите на COVID-19 при децата

дете с коронавирус

Учените посочиха основните симптоми на новия коронавирус при децата.

Основните симптоми на коронавирус при децата са висока температура, диария и повръщане.

Проблемите с белите дробове при децата се появяват по-късно.

Това е обощението според публикация в специализираното медицинско издание PLoS Medicine от 16 юни 2020 г., която се позовава на проучване, проведено в четири болници в Западен Китай.

Проучването наблюдавало 34 деца с потвърден Ковид-19 на възраст от 1 месец до 12 години или средно 2.75 години в периода от 27 януари до 23 февруари, като последният преглед бил проведен на 14 март 2020 г.

Всеки от посочените пациенти бил с от лека (18%) до средна (82%) форма на Ковид-19.

Най-честите симптоми, които били наблюдавани, били:

  • висока температура при 76% от болните деца, които са били наблюдавани;
  • кашлица – при 62% от децата;
  • изпотяване (екскреция) – при 21%;
  • повръщане – при 12%;
  • диария – също при 12%.

Значително увеличение е установено в серумния амилоид А за 17 пациенти (сред 20 пациенти с налични данни; 85%) и във високочувствителен С-реактивен протеин за 17 пациенти (сред 29 пациенти с налични данни; 59%), докато намалението в преалбумин се наблюдава при 25 пациенти (сред 32 пациенти с налични данни; 78%).

В допълнение, значително увеличение на нивата на лактат дехидрогеназа и α-хидроксибутират дехидрогеназа са открити при 28 пациенти (сред 34 пациенти с налични данни; 82%) и 25 пациенти (сред 34 пациенти с налични данни; 74%).

Пачурните лезии в лобулите са открити чрез гръдни компютърни томографски сканирания при 28 пациенти (82%).

Лезии в лобули все още съществуват при 24 (сред 32 пациенти с лезии; 75%) пациенти, които са били изписани, въпреки че основните симптоми изчезнали няколко дни след лечението.

Все пак настоящото изследване е ограничено от малкия брой на наблюдаваните деца и липсата на динамично откриване на маркери за възпаление, подчертават учените.

Колаж на дете с коронавирус: Енрике Лопес Гаре