Съвети в борбата срещу рак на маточната шийка

Представяме полезни съвети за превенция срещу рак на маточната шийка.

Американския колеж по акушерство и гинекология публикува в своя бюлетин препоръки за борба срещу рак на маточната шийка.

Съвети, базирани на надеждни и последователни научни доказателства:

– Профилактичните прегледи за рак на маточната шийка трябва да започнат на 21-годишна възраст. По-ранните изследвания да се избягват, защото могат да доведат до лечение при жени с много нисък раков риск.

– Цервикалният цитологичен скрининг (цитонамазка) е препоръчителен на всеки 2 години за жените между 21- и 29-годишна възраст.

– Жените на и над 30 години, които имат три последователни негативни цитологични теста и нямат предишни болестни изменения, открити при биопсия след отклонения в резултатите от цитонамазката – ЦИН втора или трета степен (цервикална интраепителна неоплазия), не са заразени с ХИВ, не са с потисната имунна система и не са били изложени на въздействието на diethylstilbestrol (синтетичен нестероиден естроген), могат да посещават профилактични прегледи веднъж на всеки три години.

– И цитонамазката, и новият метод LBC (Liquid based cytology) за цервикална цитология са приемливи за скрининг.

– Жените с цялостна хистеректомия (хирургично премахната матка), но с доброкачествени индикации и без ЦИН, могат да прекратят цитологичните тестове.

– Комбинацията от цитологично изследване и HPV-ДНК тест е подходяща за жените над 30-годишна възраст. Тези от тях, които са с нисък риск и имат негативни резултати от двата теста, трябва да се подложат на нов преглед не по-рано от 3 години.

Препоръки, базирани на частични научни доказателства:

– Сексуално активните момичета под 21-годишна възраст трябва да се тестват за инфекции, пренасяни по полов път, и да бъдат консултирани по въпросите на безопасния секс и контрацепцията.

– Тъй като ракът на маточната шийка се развива бавно, а рисковите фактори намаляват с възрастта, приемливо е прекратяването на скрининга на жени на възраст между 65 и 70 години, които имат три или повече поредни негативни теста и нямат аномалии в резултатите през последните 10 години.

– Жените, които са лекувани за ЦИН ІІ и ІІІ степен или рак в миналото, остават в риск още поне 20 години след приключването на терапията и трябва да продължат да се изследват редовно.

– Жените с хистеректомия и предишни прояви на ЦИН ІІ и ІІІ степен или тези, при които не може да се документират негативни резултати от тестовете, трябва да продължат да се изследват.

Препоръки, базирани на експертни мнения:

– Въпреки честотата на цитологичния скрининг, лекарите трябва да информират пациентите си, че годишните гинекологични прегледи са необходими, независимо дали на тях се прави цитологичен тест или не.

– Жените, които са ваксинирани срещу HPV-16 и 18, трябва да се преглеждат на същия принцип, както и неимунизираните жени.

Снимка: sxc.hu