Създават 13 центрове за ранна онкологична диагностика


В 13 лечебни заведения в България се създават регионални центрове за ранна диагностика на онкологични заболявания, съобщиха от Министерството на здравеопазването, първият от които е във Велико Търново.

Проектът за изграждането на онкологичния център във Велико Търново към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Той е с обща стойност от 7 милиона и 54 хиляди лв.

Предвижда се извършване на строително-монтажни дейности, доставка на медицинска апаратура, мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда. Медицинска апаратура, която ще бъде закупена, доставена и монтирана в изпълнение на проекта, включва: апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI –equipment); 16 срезов многодетекторен компютърен томограф; дигитална ехографска система; дигитален скопичен-графичен рентгенов апарат; дигитален мамограф; система за архивиране и разпространение на образи (PACS); лабораторна система; лабораторна информационна система; ендоскопска апаратура /видеоколоноскопи, видеогастроскопи; дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб; два санитарни автомобила.

Целта на проекта е да се повиши качеството на медицинското обслужване в областите Велико Търново и Габрово. Очаква се след изграждането на Регионалния диагностичен център за онкологични заболявания на година през него да преминават за диагностика и лечение над 23 000 пациенти.

Съгласно проектните изисквания Регионалният диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” е готов до 4 месеца. В него ще работят 25 лекари специалисти.

Снимка: Tomasz Kobosz, www.sxc.hu