Създадоха прецизно разпознаване на човек по походката


походка

Вече могат да разпознават много точно пешеходците по походката им.

Британски и испански учени разработиха изключително прецизен метод за разпознаване на хора по походката им.

Същината на новия метод се състои в това, че в резултат на дълбоко обучение изкуствена невронна мрежа идентифицира човека по пространствени и времеви характеристики на походката му.

Пространствените характеристики включват редица фактори, като дължина на крачката, обръщане, спиране, тръгване, изправяне, положение на повърхността на ходилото, а времевите характеристики – продължителност на отделните етапи на вървежа.

Учените отбелязват, че да се имитира напълно походката на даден човек на практика е невъзможно.

За да може компютърът да идентифицира човека по походката му, е нужно да се вземат под внимание много външни фактори, включително нивото на осветеност, наличието или отсъствието на много хора, нивото на видимост.

Ефикасното разпознаване било 92,9-99,3-процентно в зависимост от съхраняваните в базата на изкуствената невронна мрежа данни.

Резултатите от изследването са публикувани в специализираното издание IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.

Снимка на изследване на походка: Геир Моген, NTNU

loading...