С диаманти срещу рак

Наши учени разработиха технология с диаманти срещу рак.

Български учени борят рака с диаманти. Инжектирани в организма, те забавят деленето на туморите.

Български учени са на път да победят онкологичните заболявания. С вливане на специална течност може да бъде блокиран растежът на раковите клетки. Стопирането на деленето им се осъществява от миниатюрни частички диамант, разбит в специална камера.

Скъпоценният камък, който в случая се оказва лечебен, се натрупва около кръвоносните съдове край видоизменената клетка и по такъв начин намалява кръвоснабдяването. Така се прекъсва нейното хранене, а от това деленето й се забавя. Крайният резултат е удължаване на живота на хората с карциноми.

Всъщност нанодиамантите се оказват истинска бариера именно за метастазите, съобщи вестник Монитор.

При раковите тъкани кръвоносните съдове, които ги обграждат, са с по-големи каналчета, които захранват видоизменените клетки. Притокът на кръв към тях е по-интензивен, отколкото към останалите клетки и затова те се делят по-интензивно, обяснява микробиоложката. Вкаран веднъж в организма, нанодиамантът, като изключително миниатюрна частица, няма никакъв проблем да преодолее преградите в кръвоносната система и тъканите, преминава през самите кръвоносни съдове. Препаратът може и да се пие,и да се инжектира венозно., разяснява д-р Апостолова от екипа учени от Института по космически изследвания и Института по молекулярна биология на БАН.

Учените на практика атакуват туморите с нанодиаманти с размери 4-5 нанометъра, докато отворите на каналчетата са 500-700 нанометъра. Нанодиамантите тутакси започват да се натрупват край отворите и скоро създават обвивка, подобна на капсула, която на свой ред пречи на клетката да се храни и по този начин растежът й се забавя.

Снимка: Farrukh