Търсенето на биопродукти расте постоянно

Все повече биопродукти стават все по-популярни, а потребителите им се възприемат като съзнателни хора, загрижени за околната среда. Дали обаче можем да разчитаме безусловно на етикета “био”?

BIO – екознак на ЕС

Биопродуктите (наричани още органик) са произведени по природосъобразен начин от сертифицирани фирми в чисти региони и при строго определени изисквания. Екомаркировката обхваща стоки и услуги, които не са храни и лекарства.