BIO – екознак на ЕС

Биопродуктите (наричани още органик) са произведени по природосъобразен начин от сертифицирани фирми в чисти региони и при строго определени изисквания. Екомаркировката обхваща стоки и услуги, които не са храни и лекарства.