Пирогов

Разделянето на сиамските близнаци от Сливен е анатомично невъзможно

На базата на становищата на водещи консултанти и специалисти в съответните области се взе решение, че разделянето на сиамските близнаци от Сливен е анатомично невъзможно, функционално непълноценно и технически неосъществимо.