Министерството на здравеопазването отчете дейностите по проекта за подобряване мониторинга на качеството на питейните води

Целта на проекта е да се приведе обхватът и честотата на мониторинга на качеството на питейните води, провеждан от органите на ДЗК, в пълно съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство.