маска за лице

Нови правила и препоръки за маските

Как да носим маската? Как да си я направим? Как да си я сложим правилно и как да я махаме? ЕК въведе единен стандарт за маските за лице и посочи нови правила и препоръки за употребата им.

Министерството на здравеопазването отчете дейностите по проекта за подобряване мониторинга на качеството на питейните води

Целта на проекта е да се приведе обхватът и честотата на мониторинга на качеството на питейните води, провеждан от органите на ДЗК, в пълно съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство.