аптека

Аптечният туризъм – единствена възможност за лечение на българите

Защо родители на деца с редки заболявания се превръщат в аптечни туристи? У нас няма определени лекарства поради ниската им цена и малката печалба за производителите.