хипермаркет Била

Храните в хипермаркетите в България са по-некачествени и по-скъпи

Проведеното проучване показва, че е налице разминаване в състава и качеството на някои продукти, предлагани на българския и европейския пазар, а някои цени в България са около 2,5 пъти над тези в Европа.