Уникална онкологична болница изграждат в Плевен

Идеята за създаването на такава онкологична болница е да се направи това, което липсва в България – един цялостен продукт за хората с онкологични заболявания, осигуряващ цикъла от диагностиката, през лечението, проследяването, лъчетерапия и химиотерапия.