Хрян засилва противораковото действие на броколито

Когато обаче към полезния зеленчук при консумация се добави хрян или уасаби, се активизират противораковите му свойства, дори броколито да премине през висока термична обработка.