Движението и здравето

Резултатите показват, че физическите упражнения и движения са много полезни за възрастните хора и практикуващите спорт живеят по-дълго от връстниците им, които не правят физическо натоварване.