горещо кафе

Горещото кафе съдържа повече антиоксиданти от студеното

Сравнявайки свойствата на студеното и горещо приготвено кафе, изследователите откриват подобна киселинност и при двете, но по-високи нива на антиоксиданти в горещото кафе.