чай

Черният чай е 12 пъти по-ефективен от зеления чай срещу сърдечно-съдови заболявания

Черният чай предотвратява радиационно-индуцирания оксидативен стрес в аортата, което намалява риска от сърдечно-съдови заболявания.