Лечението на СПИН е още далеч

Изследванията на вируса на СПИН се движат по път, пълен с коварни препятствия. Въпреки напредъка и няколко случая на функционално възстановяване, за които съобщават медиите, борбата срещу вируса е далеч от своя край.