лаборатория

Създадоха чревна система от ембрионални стволови клетки

Този научен пробив ще позволи да бъдат по-подробно изучавани чревните заболявания, да се тестват нови лекарства и да се работи по регенеративни методи за чревни трансплантати.