Физиологичните реакции и политическите убеждения

Каква е връзката между политическите убеждения и физиологичните реакции?

Съществува връзка между физиологичните реакции и политическите убеждения, твърдят експерти.

Спокойните хора най-често са либерали, а неспокойните – консерватори, установи американско изследване.

При изследването са измервани физиологическите реакции на неочаквани звуци и смущаващи картини, като за индикатор е използвано премигването и овлажняването на кожата.

Изследователите не знаят дали политическите възгледи влияят на физиологическите реакции, или обратното, но предполагат, че изследването може би обяснява трудността да се променят установените политически възгледи.

Снимка: Jack Vumn