Черният чай е 12 пъти по-ефективен от зеления чай срещу сърдечно-съдови заболявания

чай

Черният чай предотвратява радиационно-индуцирания оксидативен стрес в аортата, което намалява риска от сърдечно-съдови заболявания.

Руски учени провели експерименти с плъхове с различни видове чай и стигнали до извода, че черният чай напълно предотвратява причинаващия се от радиация оксидативен стрес в аортата в кръвоносната система.

Учените от Института по теоретична и експериментална биофизика (ИТЕБ) към Руската академия на науките (РАН) сложиха край на дебата за това кой чай е по-полезен за профилактика на сърдечно-съдови заболявания. В експеримент с плъхове те показаха, че черният чай, в доза, еквивалентна на една чаша конвенционален варен чай, напълно предотвратява оксидативния стрес (ОС) в аортата след облъчване. Изследването е проведено върху гризачи, които създават ОС в съдовете с помощта на йонизиращо лъчение, като по този начин провокират бързото започване на атеросклероза.

Това се посочва в съобщение на института ИТЕБ.

Юрий Користов, един от авторите на изследването, ръководител на лабораторията по оксидативен стрес към ИТЕБ, коментира откритието: „Основният фактор при инициирането и прогресирането на атеросклерозата е увеличаване на образуването на реактивни кислородни форми (ROS) в съдовете. Увеличаването на концентрацията на ангиотензин II, продукт на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕ), има значителен принос за увеличаването на производството на ROS.

По-рано показахме, че след излагане на йонизиращо лъчение в радиотерапевтични дози, активността на АСЕ и производството на ROS в аортата на плъховете се увеличават. Ефектът на чая върху инициирането на атеросклероза чрез радиация не е проучен. В нашата работа на плъховете е даван чай с различна концентрация чаени листа и в различно време преди облъчването и е била регистрирана активност на ACE и образуване на ROS в аортата. Доказано е, че чаят инхибира причиненото от радиацията активиране на ACE и увеличаване на образуването на ROS в аортата.

Черният чай е по-ефективен от зеления чай. Тази разлика се обяснява с ниското съдържание на галоилирани катехини в черния чай.

Пълното потискане на оксидативния стрес в аортата е постигнато при по-ниска доза и в по-кратък срок преди химиотерапия при черния чай: когато се прилага черен чай 3 часа преди облъчване и съответно 6 часа за зелен чай. Доказано е, че по-ниската ефективност на зеления чай се обяснява с факта, че съставът му съдържа много повече гало-производни на катехини, които сами по себе си причиняват OS в аортата. Това води до намаляване на съотношението на флавоноли, потискане на оксидативния стрес и на галови производни на катехин, причиняващи оксидативния стрес.“

Според авторите на изследването, практическо приложение на резултатите от изследването им може да бъде препоръката за използване на чай за потискане на оксидативния стрес в съдовете, особено по време на лъчетерапия на тумори, когато се облъчват и нормалните тъкани.

Като продължение на това проучване учените ще изследват ефекта на някои други флавоноиди на чая върху оксидативния стрес в аортата и ще намерят сред тях оптималните средства за предотвратяване на такъв, което е свързано с развитието на атеросклероза в началния етап.

Резултатите от проучването са публикувани в октомврийския брой през 2021 г. на специализираното списание „Biomedicine & Pharmacotherapy“.

Оксидативен стрес е състояние, при което се наблюдава недостиг на антиоксиданти, ако нивото на свободни радикали е прекомерно високо. Функцията на антиоксидантите е да балансират продукцията на оксиданти. Оксидантите най-често са свободните радикали, които се образуват при нормалните биохимични процеси в клетката като продукцията им се увеличава значително при стрес, радиация, прием на токсични вещества и др. Влиянието на оксидативния стрес е в основата на стареенето и увреждането на клетките и развитието на някои заболявания.

Свободните радикали са крайно нестабилни частици с отрицателен електрически заряд. Сблъскват се с други молекули в клетката с цел да неутрализират заряда си. Процесът се нарича окисляване. Според някои специалисти във всяка клетка на тялото ежедневно се образуват около 10 хиляди свободни радикала – хидроксилни и хлорни радикали, водороден пероксид, различни мастни пероксиди, азотен оксид, свободен кислород. Много фактори могат да предизвикат излишък на оксиданти – стрес, радиация и токсични вещества като цигарен дим, прекалено дълго излагане на слънчеви лъчи или различни метаболитни процеси.

Снимка на чай: Pexels / Pixabay