Захарен диабет при децата

Захарният диабет е едно от най-честите хронични заболявания в детството и може да засегне деца във всяка възраст, включително и новородени. Честотата и на двата типа захарен диабет – тип 1 и тип 2 нараства рязко при децата и подрастващите.

Всеки ден повече от 200 деца се разболяват от захарен диабет тип 1. Всяка година над 70 000 деца по света отключват захарен диабет тип 1. Заболеваемостта от захарен диабет тип 1 при децата и младите хора нараства с около 3 процента годишно. Понастоящем със захарен диабет тип 1 по света живеят над 440 000 деца на възраст под 14 години.

диабет

Захарният диабет тип 2 в детска възраст, преди наблюдаван най-вече при възрастни, нараства с алармиращи темпове.

Водещи причини за това са наднорменото тегло и липсата на подходяща физическа активност. Той се наблюдавана най-често в развиващите се страни, където навлиза урбанизацията и „модерния начин на живот”.

Преди 20 години захарният диабет тип 2 се наблюдаваше само при 1-2 процента от децата. Последните данни сочат, че в някои държави до 80 процента от докладваните случаи на новооткрит захарен диабет в детска възраст са тип 2. Наскоро проведени проучвания показват, че едно от всеки три деца, родени в САЩ, ще развие захарен диабет през живота си. За децата от етническите малцинства прогнозното съотношение е дори по-лошо.

Ако не се предприемат действия за спиране на съвременната тенденция, по времето, когато днешните деца на възраст под 14 години достигнат своята средна възраст, повече от 380 милиона хора по света ще живеят с тази болест.

Проучванията доказват, че добрият метаболитен контрол е свързан с по-добро качество на живот за подрастващите, с по-малко трудности за родителите и медицинските специалисти. Доказано е, че активното лечение до достигане на целите на терапията и добрия гликемичен контрол, могат да допринесат за намаляване на усложненията при децата със захарен диабет, пише dariknews.bg.

Снимка: sxc.hu