>

BIO – екознак на ЕС

BIO е екознакък на Европейския Съюз.

Мнозина бъркат понятията за екопродукт, когато говорят за биопродукт или за екомаркировка. И в двата случая обаче става дума за по-високо качество, което има съответна цена и се подчинява на специални изисквания и критерии. Биопродуктите (наричани още органик) са произведени по природосъобразен начин от сертифицирани фирми в чисти региони и при строго определени изисквания. Екомаркировката обхваща стоки и услуги, които не са храни и лекарства.

Поставянето на екознака върху тези продукти означава, че те щадят природата, защото са с по-нисък разход на енергия, с по-голяма дълготрайност, по-лесни за рециклиране, а за производството им се използват много по-малко природни ресурси.

През 1992 г. Европейският съюз със специален регламент въвежда своя екомаркировка, която изобразява зелено цвете. Първите шест продукта със зелено цвете се появяват през 1996 г.

През следващите няколко години техният брой се увеличава равномерно, но незначително до 53 през 2000 г. Същата тази година регламентът за схемата е ревизиран и актуализиран, което дава бърз резултат. Още през 2001 г. броят на продуктите с екомаркировка нараства почти двойно и достига 95. За периода 2001 – 2008 г. броят на отличените продукти е над 500, в момента те са 657. Отличниците са Италия с 210 организации с присъден знак, Франция – със 121 и Дания – с 66.

Участието в европейската схема за екомаркировка е доброволно. Знакът се присъжда на продукти или услуги, обособени в 27 групи – например електроуреди, почистващи препарати, дрехи и обувки, туристически услуги, предмети от хартия, изделия „Направи си сам“, предмети за градината. За всяка от групите Европейската комисия е разработила специфични технически критерии. Изпълнението им се доказва от трета независима страна. Събирането на доказателства предполага лабораторни анализи, изпитвания, одити.

За производителите знакът означава още един инструмент за пазарни позиции. Това е сертификатна марка по смисъла на Закона за марките и географските означения (удостоверява материала, начина на изработване, качеството или други характеристики на стоките или услугите). Наличието й е доказателство за по-високо качество на продукта и за внимателно отношение към околната среда.

В развитите страни културата на потребление вече е стигнала до ниво, при което хората са склонни да платят повече за продукти, които щадят средата на живеене. Това означава по-високи приходи и добавена стойност за фирмите, които ги предлагат, но също така и по-малко разходи за производство поради намаленото потребление на вода и енергия и по-малкото генериране на боклук.

Цялата статия можете да прочетете с специалното приложение на dnevnik.bg “Бизнес & Eкология”, бр. 2, 2008 година.

Снимка: sxc.hu