Опасни ли са яйцата от Украйна?

яйца в тарелка

БАБХ изследва яйцата, внесени на българския пазар от Украйна, за радиоактивност, тежки метали, инхибитори и остатъци от ветеринарномедицински препарати.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) оповести резултатите от проверки на яйца, внос от Украйна, на 24 март 2023 г. Проби от яйцата бяха взети за лабораторно изпитване.

Украинските яйца са безопасни, показаха резултатите от изследванията на БАБХ.

Анализът е извършен в акредитираната Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ). Пробите са изследвани за забранени за употреба ветеринарни лекарствени продукти, антибиотици, сулфонамиди, кокцидиостатици, тежки метали и радиоактивност.

Резултатите са отрицателни.

Изследванията са назначени заради повишения интерес по отношение вноса в България на яйца от трети държави, уточняват от БАБХ. И допълват, че яйцата с произход Украйна са придружени от протоколи за извършен лабораторен анализ, както и че складовете на територията на страната, получаващи пресни яйца от трети държави, са поставени под ежедневен ветеринарен контрол.

От БАБХ информират, че през периода 9 – 19 март 2023 година в България са внесени общо 2 608 200 броя пресни кокоши яйца за директна консумация, клас А, от Украйна и Латвия.

Яйцата са постъпили в одобрени от Българската агенция по безопасност на храните складове на територията на страната, съобщиха от БАБХ на 23 март 2023 г. Складовете, на територията на страната, получаващи пресни яйца от трети държави, са поставени под ежедневен ветеринарен контрол.

Всички пратки са придружени от необходимите съпроводителни документи, ветеринарни сертификати и са от ферми с доказан произход, одобрени за внос в ЕС.

Всички яйца носят на черупката си съответния код доказваш произхода им.

От агенцията припомнят на потребителите, че могат да различат яйцата с произход от български ферми по печата на черупката, започващ с обозначението BG.

Снимка на яйца в тарелка: Monicore / Pixabay