Philips създаде умно хапче

Холандската компания Philips разработи умно хапче, което съдържа микропроцесор, батерия, безжично радио, помпа и резервоар, който изпуска лекарствено вещество в специфична област на човешкото тяло. [още]