РИОКОЗ София не откри нитрати в зеленчуците за първото тримесечие на 2010 година

Проверените замразени и пресни зеленчуци в София за първото тримесечие на 2010 година не съдържат нитрати над допустимите норми по европейските критерии. Това съобщи по [още]