Работното място и здравето

Три четвърти от европейците смятат, че се разболяват до голяма степен заради условията на работното място, сочат данни от паневропейско изследване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа