НЗОК

НЗОК раздава на всеки код за електронно медицинско досие

Националната здравноосигурителна каса ще предостави на над 7.3 милиона български граждани Уникален код за достъп до електронното медицинско досие, което засега още не е създадено и въведено, както и система за проверката му.