сграда на Европейската комисия

ЕК отпуска на България 20 млн. евро за здравеопазване

С осигурените евросредства ще бъдат купени ново оборудване, животоспасяващи лекарства и лични предпазни средства, както и 377 апарата за обдишване, над два милиона маски и 177,000 комплекта за изследване.